Vedruna Pro

Atenció al públic

08:00 - 18:30

Pare Sanahuja, 39

25600 Balaguer

973 44 51 64

vedrunabalaguer@vedruna.cat

Preinscripció i Matrícula

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Com em puc inscriure al CFGM?

Aquí trobaràs tota la informació sobre el procés de preinscripció i matrícula del CFGM de Mecanització, especialitat en vidre que durem a terme el proper curs a l’escola Vedruna Balaguer.

Requisits

Poden accedir al Cicle Formatiu de Grau Mitjà Mecanització, especialitat en vidre les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria.
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà.
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

T’esperem a Vedruna Balaguer per parlar del teu futur.

Preinscripció

Per formalitzar la preinscripció al cicle formatiu de Mecanització, especialitat en vidre cal fer arribar la següent documentació al centre

 • Sol·licitud de preinscripció al curs.
 • Fotocòpia DNI de l’alumne/a.
 • Fotocòpia DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a)*.
 • Llibre de família*.
 • Certificació de la qualificació de la mitjana dels estudis. Si està cursant ESO, la certificació ha de ser dels cursos que hagi finalitzat.
 • Fotocòpia targeta sanitària.

* Documentació requerida en cas de ser menor d’edat.

Actualment la forma de fer la preinscripció és digitalment a través del correu electrònic vedrunabalaguer@vedruna.cat

També us podeu posar en contacte amb nosaltres als telèfons 973 447 162 i 672 653 538, o si ho preferiu podeu venir directament a Vedruna Balaguer on us en donarem més informació.

Durant el període de selecció d’alumnat, es contactarà amb els alumnes preinscrits.

Matrícula

Un cop formalitzada la preinscripció caldrà realitzar la matrícula, aquest procés garanteix la plaça al cicle. La documentació necessària per realitzar aquest tràmit s’enviarà de forma personalitzada des de la secretaria del nostre centre.

Per a més informació sobre les preinscripcions als Cicles Formatius de Grau mitjà pots consultar el web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya fent clic aquí.